yêu cầu trả hàng shopee

Đơn hàng thuộc Shopee Mall. Shopee sẽ xem xét và gửi đến bạn kết quả xử lý trong vòng 3-5 ngày làm việc. Đơn hàng không thuộc Shopee Mall Shopee khuyến khích Người mua và Người bán trao đổi/thương lượng/đề xuất các phương án trên ứng dụng Shopee

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hoàn trả ngay trên ứng dụng Shopee bằng cách vào mục Tôi > Trả hàng/Hoàn tiền > Tại đơn hàng cần kiểm tra trạng thái > bấm Chi tiết Trả hàng/Hoàn tiền

Đối với đơn hàng Trả hàng/Hoàn tiền được thanh toán qua phương thức Trả góp bằng Thẻ Tín dụng, tiền sẽ được hoàn vào Thẻ Tín dụng của bạn trong vòng 7-14 ngày làm việc (tùy theo ngân hàng)

Để đảm bảo gói hàng được trả về đúng địa chỉ của Người bán/Kho Shopee, sau khi đóng gói hàng, bạn cần dán phiếu gửi hàng hoặc viết tay lên gói hàng các thông tin sau:

Quy trình trả hàng Shopee: Bước 1: Đóng gói hàng hoàn trả (bao gồm cả quà tặng và phụ kiện). Bước 2: Dán phiếu trả hàng hoặc viết tay thông tin trả hàng. Bước 3: Chọn 1 trong 3 hình thức trả hàng bên dưới.

Hướng dẫn người bán hàng quy trình đề xuất hoàn tiền cho đơn hàng trả của người mua. Hoàn tiền một phần hoặc hoàn tiền toàn bộ cho người mua hàng.

Hướng dẫn khiếu nại đơn hàng trả. Bước 1: Vào Shop của tôi. Bước 2: Chọn đơn hàng cần khiếu nại. Bước 3: Chọn lí do khiếu nại. Bước 4: Đăng tải bằng chứng

Quy trình trả hàng hoàn tiền người bán. Quy trình mới sẽ được áp dụng từ ngày 05/07/2021. Shopee khuyến khích Người Bán chủ động liên lạc với Shopee ngay khi nhận được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Thời gian chuẩn bị hàng quy định áp dụng cho tất cả hình thức giao hàng cho vận chuyển, gồm đơn vị vận chuyển đến lấy hàng và gửi hàng tại Bưu cục. Khi Người bán giao hàng cho vận chuyển vượt quá thời gian Chuẩn bị hàng quy định sẽ bị tính vào Tỉ lệ giao hàng trễ hoặc có thể bị hủy đơn khi quá hạn giao hàng.

Quy trình xử lý đơn hàng trả. Yêu cầu trả hàng của người mua, Shopee quy định người bán phải xử lý như sau. Người bán cần xem xét kỹ lý do yêu cầu trả hàng/hoàn tiền và bằng chứng người mua cung cấp.