Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua

Hướng dẫn khiếu nại đơn hàng trả

Nếu sử dụng Kênh người bán để xử lý đơn hàng trả, bạn có thể truy cập vào: https://banhang.shopee.vn/portal/sale/returnlist

Bước 1: Vào Shop của tôi

Vào mục Tôi > Shop của tôi > Trả hàng / Hoàn tiền > Vào mục Cần Phản Hồi

Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua
Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua

Bước 2: Chọn đơn hàng cần khiếu nại

Chọn đơn hàng cần khiếu nại >  Bấm Chi tiết trả hàng / hoàn tiền > Bấm Nút “Khiếu nại”

Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua
Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua

Bước 3: Chọn lí do khiếu nại

Chọn Lý do khiếu nại > Ghi chú các lý do bạn muốn khiếu nại > Bấm Xác nhận

Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua
Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua

Bước 4: Đăng tải bằng chứng

Đăng tải các bằng chứng bắt buộc (có dấu *) > Bấm gửi đi để hoàn tất khiếu nại

Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua
Bán hàng Shopee Mall: Quy trình khiếu nại đơn hàng trả từ người mua

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/shopee-mall-khieu-nai-thht

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *