Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua

Trên ứng dụng Shopee

Bước 1: Vào Shop của Tôi

Vào mục Tôi > Shop của tôi > Trả hàng / Hoàn tiền > Vào mục Cần Phản Hồi

Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua

Bước 2: Vào chi tiết đơn hàng hoàn trả

Chọn đơn hàng cần đề xuất Hoàn tiền ngay >  Bấm Chi tiết trả hàng / hoàn tiền

Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua

Bước 3: Chọn đề xuất hoàn tiền

  • Nếu bạn muốn thương lượng và đưa ra số tiền phù hợp để Người mua không trả lại hàng > Chọn Đề xuất khác > Hoàn tiền một phần
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
  • Nếu bạn muốn hoàn lại tất cả số tiền Người mua đã thanh toán cho sản phẩm > Bấm Nút “Hoàn tiền toàn phần”
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua

Sau khi cung cấp đề xuất, Người bán vui lòng theo dõi thông báo mới nhất từ Shopee.

Trên Kênh Người bán

Truy cập kênh người bán tại https://banhang.shopee.vn/

Bước 1: Truy cập kênh người bán

Vào Kênh Người bán > Trả hàng / Hoàn tiền >

Cần phản hồi > Bấm Chọn đơn hàng cần đề xuất Hoàn tiền ngay

Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua

Bước 2: Chọn đề xuất hoàn tiền

  • Nếu bạn muốn thương lượng và đưa ra số tiền phù hợp để Người mua không trả lại hàng > Chọn “Hoàn tiền một phần” > Điền số tiền muốn đề xuất > Hoàn thành
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
  • Nếu bạn muốn hoàn lại tất cả số tiền Người mua đã thanh toán cho sản phẩm > Bấm Nút “Hoàn tiền toàn phần”
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua
Bán hàng Shopee Mall: Đề xuất hoàn tiền đơn hàng trả của người mua

Sau khi cung cấp đề xuất, Người bán vui lòng theo dõi thông báo mới nhất từ Shopee.

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/shopee-mall-hoan-tien-ngay-cho-don-thht

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *