Mã giảm giá Shopee, Voucher, Khuyến mãi, MGG tháng 01/2020

Cập nhật mã giảm giá Shopee, khuyến mãi Shopee mới nhất

Nhà cửa đời sống (3)

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa

Hết hạn: 22/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 50.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Chỉ áp dụng cho 1 số sản phẩm thuộc ngành hàng Giặt giũ và Chăm sóc nhà cửa trong bộ sưu tập

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua các sản phẩm ngành hàng Giặt giũ & Chăm sóc nhà cửa

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 15.000 xu cho đơn hàng từ 150.000. Chỉ áp dụng cho 1 số sản phẩm thuộc ngành hàng Giặt giũ và Chăm sóc nhà cửa tham gia chương trình

Hoàn xu 20K

Mã hoàn xu Shopee hoàn 20K cho các sản phẩm Nhà Cửa Đời Sống

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 20.000đ cho đơn hàng từ 0đ. Áp dụng khi mua một số sản phẩm Nhà cửa đời sống trên ứng dụng Shopee

Thời trang & Phụ kiện (38)

20K

Coupon Shopee giảm 20K cho các sản phẩm Túi Ví Nữ

Hết hạn: 22/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Mã áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình thuộc ngành hàng Túi Ví nữ trên ứng dụng Shopee

Hoàn xu 15%

Voucher Shopee hoàn xu 15% cho các sản phẩm Thời Trang Trẻ Em

Hết hạn: 22/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc Thời Trang Trẻ Em trên ứng dụng Shopee

Mã hoàn xu Shopee hoàn 15% xu cho các sản phẩm Thời Trang Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 35000 cho đơn hàng từ 150000. Thời Trang Nam

100%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100Kxu khi mua các sản phẩm Đồng Hồ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 100.000xu cho đơn hàng từ 499.000đ. Áp dụng các sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ (không bao gồm phí vận chuyển) sau khi đơn hàng hoàn tất.

Hoàn xu 10%

Coupon hoàn xu 10% áp dụng cho 1 số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Thời Trang Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000 xu cho đơn hàng từ 99.000đ. Thời Trang Nam

20%

Voucher giảm 20% áp dụng cho một số sản phẩm thời trang nữ

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 40000 cho đơn hàng từ 50000. Thời Trang Nữ

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho Đơn Hàng Thời Trang và Phụ Kiện

Hết hạn: 09/02/2020

Điều kiện: Giảm đến 40.000 đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Mã áp dụng cho sản phẩm thời trang và phụ kiện nữ trên ứng dụng Shopee

Hoàn 14%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 14% cho các sản phẩm Giày Dép Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 50.000xu cho đơn hàng từ 350.000đ. Áp dụng khi mua một số sản phẩm giày dép nam

20K

Mã giảm giá Shopee giảm 20K khi mua sản phẩm Thời Trang Trẻ Em tại shop Amprin.vn

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 20.000đ cho đơn hàng từ 200.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Thời Trang Trẻ Em tại shop Amprin.vn

Hoàn xu 15%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 15% cho các sản phẩm Giày Dép Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000xu cho đơn hàng từ 99.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm Giày Dép Nam

25%

Coupon Shopee giảm 25% cho các sản phẩm của Shop Lemino chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 125.000đ cho đơn hàng từ 399.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm của shop [Lemino chính hãng] trên ứng dụng Shopee

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho các sản phẩm của Shop Lemino chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 60.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm của shop [Lemino chính hãng] trên ứng dụng Shopee

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% khi mua sản phẩm Thời Trang Nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20% đơn hàng. Áp dụng hầu hết sản phẩm thời trang nữ tham gia chương trình

80K

Voucher Sopee giảm 80K khi mua hàng Thể Theo của thương hiệu PEAK Việt Nam

Hết hạn: 29/02/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 80.000đ cho đơn hàng từ 1.490.000đ. Áp dụng tất cả sản phẩm PEAK Việt Nam

Hoàn 15% xu

Mã hoàn xu 15% Khi mua Sản Phẩm Giày Dép Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 70.000 xu cho đơn hàng từ 450.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Giày Dép Nam tham gia chương trình

Hoàn 15% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 15% xu khi mua Giày Dép Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Giày Dép Nam tham gia chương trình

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua các sản phẩm túi Ví Nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 40.000xu. Áp dụng khi mua sản phẩm túi ví nữ tham gia chương trình

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua hàng Túi Ví Nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000đ. Áp dụng khi mua hàng Túi Ví Nữ tham gia chương trình

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua hàng Túi Ví Nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 25.000 xu. Áp dụng khi mua hàng Túi Ví Nữ tham gia chương trình

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu Khi mua hàng Túi Ví Nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 20.000đ. Áp dụng khi mua các sản phẩm túi ví nữ tham gia chương trình

Hoàn 20K xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 20K xu khi mua Đồng Hồ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000 xu . Áp dụng sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu 100% khi mua các sản phẩm Giày Dép Nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 20.000 xu cho đơn hàng từ 99.000. Áp dụng vào 1 số sản phẩm Giày Dép Nữ nhất định

Hoàn 100% Xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua các sản phẩm Giày Dép nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000 xu cho đơn hàng từ 99.000. Dùng khi sử dụng 1 số sản phẩm Giày Dép Nữ nhất định

10K

Mã giảm giá Shopee giảm 10K khi mua hàng tại shop Bảo Ngọc Jewelry

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 10.000 cho đơn hàng từ 199.000. Bảo Ngọc Jewelry

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua Đồng Hồ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000 xu cho đơn hàng từ 99.000. Áp dụng sản phẩm nhất định của ngành hàng Đồng hồ

Hoàn 10% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 10% khi mua Giày Dép Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000 xu cho đơn hàng từ 99.000. Áp dụng khi mua một số sản phẩm giày dép nam.

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua sản phẩm Thời Trang Nữ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 35.000 xu cho đơn hàng từ 300.000. Áp dụng khi mua một số sản phẩm ngành dàng Thời Trang Nữ

Hoàn xu 15%

Coupon Shopee hoàn 15% xu cho các sản phẩm Thời Trang Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 50.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Áp dụng vào một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam.

Hoàn xu 15%

Voucher Shopee hoàn 15% xu cho các sản phẩm Thời Trang Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 50.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Sử dụng khi một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam

Hoàn Xu 10%

Coupon Shopee hoàn 10% xu cho các sản phẩm Thời Trang Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 45.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Áp dụng cho một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam trong chương trình

Hoàn xu 15%

Voucher Shopee hoàn 15% xu cho các sản phẩm Thời Trang Nam

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 50.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Áp dụng vào một số sản phẩm thuộc ngành hàng Thời Trang Nam trong chương trình

40k

Mã giảm giá Shopee giảm 40K cho các sản phẩm Thời Trang Nữ Sunfly [Từ 0h ngày 28/12]

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm 40000. Thời Trang Nữ

20K

Shopee Nhập Mã Giảm 20K cho các sản phẩm Thời Trang Nữ [Từ 0h ngày 28/12]

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm đến 20000 cho đơn hàng từ 99000hạn. Thời Trang Nữ

30k

Voucher Shopee giảm 30K cho các sản phẩm Thời Trang Nữ Sunfly [Từ 0h ngày 28/12]

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm đến 30000 cho đơn hàng từ 200000hạn. Thời Trang Nữ

15%

Mã Shopee giảm 15% cho các sản phẩm Thời Trang Nữ [Từ 0h ngày 28/12]

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm đến 60000 cho đơn hàng từ 300000 hạn. Thời Trang Nữ

15%

Coupon Shopee giảm 15% cho Đơn Hàng Thời Trang Nữ [Từ 0h ngày 28/12]

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm đến 50000. Thời Trang Nữ

100K

Mã giảm giá Shopee giảm 100K áp dụng cho một số sản phẩm Thời Trang và Phụ Kiện Nữ chọn lọc

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm đến 100000 cho đơn hàng từ 200000. Thời Trang Nữ

15%

Mã giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm Thời Trang Nữ Gumac [Từ 0h ngày 29/12]

Hết hạn: 31/12/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 35000 cho đơn hàng từ 0đ. Thời Trang Nữ

Sách (4)

20K

Voucher Shopee giảm 20K cho Đơn Hàng Sách của shop Smartbookvn từ 50K

Hết hạn: 29/02/2020

Điều kiện: Giảm ngay 20.000đ cho đơn hàng từ 50.000đ. Mã áp dụng khi mua các sản phẩm thuộc Nhà sách online của shop Smartbookvn trên ứng dụng Shopee

15%

Coupon Shopee giảm 15% cho các sản phẩm Nhà Sách của Smartbookvn

Hết hạn: 22/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 50.000đ cho đơn hàng từ 50.000đ. Mã áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc Nhà sách Smartbookvn trên ứng dụng Shopee

Hoàn xu 20K

Mã Shopee hoàn 20K xu cho các sản phẩm Nhà Sách Online

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000xu cho đơn hàng từ 50.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm Nhà Sách Online

Hoàn 100%

Coupon Shopee hoàn 100% xu cho các sản phẩm Nhà Sách Online [Từ 0h ngày 1.1]

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 20.000xu cho đơn hàng từ 50.000đ. Mã áp dụng khi một số sản phẩm nhất thuộc Nhà sách online trên ứng dụng Shopee

Mẹ & Bé (23)

Hoàn xu 15%

Voucher Shopee hoàn xu 15% cho các sản phẩm Thời Trang Trẻ Em

Hết hạn: 22/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc Thời Trang Trẻ Em trên ứng dụng Shopee

50K

Coupon Shopee giảm 50K cho các sản phẩm Johnson & Johnson chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 50.000đ cho đơn hàng từ 199.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm ngành hàng Mẹ Bé thuộc shop Johnson và Johnson chính hãng trên ứng dụng Shopee

7%

Coupon Tiki giảm 7% cho các sản phẩm Sữa Enfa

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 150.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm Sữa Enfa thuộc Tiki trading

70K

Coupon Shopee giảm 70K khi mua các sản phẩm sữa Friso - Dutchlady

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 70000 cho đơn hàng từ 1000000. Mẹ-Bé

100k

Mã giảm giá Shopee giảm 100K khi mua các sản phẩm sữa Friso chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 100000 cho đơn hàng từ 1500000. Mẹ-Bé

5%

Voucher Shopee giảm 5% cho các sản phẩm Friso chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 50.000đ cho đơn hàng từ 450.000đ. Áp dụng vào một số sản phẩm trong chương trình (trừ sữa dưới 2 tuổi).

25K

Mã giảm giá Shopee giảm 25K cho các sản phẩm MamyPoko chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 25.000đ cho đơn hàng từ 249.000đ. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop MamyPoko chính hãng trên ứng dụng Shopee

70K

Coupon Shopee giảm 70K cho các sản phẩm Moony chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 70.000đ cho đơn hàng từ 749.000đ. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop Moony chính hãng trên ứng dụng Shopee

9%

Mã giảm giá Shopee giảm 9% cho các sản phẩm Pampers chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 110.000đ cho đơn hàng từ 999.000đ. Dùng cho các sản phẩm thuộc shop Pampers chính hãng trên ứng dụng Shopee

20K

Mã giảm giá Shopee giảm 20K khi mua sản phẩm Thời Trang Trẻ Em tại shop Amprin.vn

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 20.000đ cho đơn hàng từ 200.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Thời Trang Trẻ Em tại shop Amprin.vn

6%

Voucher Shopee giảm 6% cho các sản phẩm Abbott chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 400.000đ. Áp dụng cho một số sản phẩm Mẹ và Bé trên 2 tuổi thuộc Gian Hàng Abbott chính hãng trên ứng dụng Shopee

35K

Coupon giảm 35K áp dụng khi mua các sản phẩm thuộc ngành hàng Mẹ-Bé thuộc shop Nestle

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 35000 cho đơn hàng từ 300000. Gerber

4%

Voucher Shopee giảm 4% cho các sản phẩm Abbott

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 50.000đ cho đơn hàng từ 300.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm Abbott chính hãng trên ứng dụng Shopee

Hoàn xu 15K

Mã hoàn xu Shopee hoàn 15K cho các sản phẩm ngành hàng Mẹ bé

Hết hạn: 25/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 15000 cho đơn hàng từ 150000. Mẹ-Bé

Hoàn xu 40K

Mã hoàn xu Shopee hoàn 40K cho sản phẩm ngành hàng Mẹ & Bé

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 40.000 xu cho đơn hàng từ 400.000 đ. Mẹ Bé

35K

Mã giảm giá Shopee giảm 35K khi mua sản phẩm Netsle chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 35.000đ cho đơn hàng từ 350.000đ. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop Nestle chính hãng

30K

Mã giảm giá Shopee giảm 30K khi mua sản phẩm sữa ở Shop dutchlady_official_store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 180.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm sữa ở Shop dutchlady_official_store

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% khi mua sản phẩm của shop anlene_officialstore

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000đ cho đơn hàng từ 180.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm của shop anlene_officialstore

80K

Voucher Shopee giảm 80K khi mua sản phẩm Enfa chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 80.000đ cho đơn hàng từ 700.000đ. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop Enfa chính hãng

6%

Voucher Shopee giảm 6% khi mua các sản phẩm thuộc shop Pampers chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 40.000đ cho đơn hàng từ 399.000đ. Dùng cho các sản phẩm thuộc shop Pampers chính hãng

40K

Voucher Shopee giảm 40K khi mua sản phẩm Mẹ và Bé thuộc shop HiPP chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 40.000đ cho đơn hàng từ 300.000đ. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình thuộc shop HiPP chính hãng

10K

Voucher Shopee giảm 10K khi mua sản phẩm tại shop nestlevnn

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 10.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm tại shop nestlevnn

Hoàn xu 100%

Coupon Shopee hoàn 100% xu cho các sản phẩm Mẹ Bé

Hết hạn: 25/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 15.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. p dụng khi mua một số sản phẩm nhất định của ngành hàng Mẹ bé (trừ sữa dưới 2 tuổi)

Điện thoại, Máy tính bảng (7)

Hoàn xu 10%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 10% xu khi mua một số thiết bị Di Động Phụ Kiện

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 50000 xu cho đơn hàng từ 300000. Di Động-Phụ Kiện

Hoàn xu 20K

Coupon hoàn xu 20K cho các sản phẩm Thiết Bị Phụ Kiện Di Động

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20000 xu cho đơn hàng từ 300000. Di Động-Phụ Kiện

5%

Coupon Shopee giảm 5% cho các sản phẩm Điện Thoại, Phụ Kiện

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 300.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

100%

Voucher Shopee giảm 100% Khi nạp tiền điện thoại

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 10000 cho đơn hàng từ 59000. Deal Gần Bạn

100%

Voucher Shopee giảm 100% khi nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, hay mua E-Vouchers

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 30000 cho đơn hàng từ 99000. Deal Gần Bạn

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% khi nạp tiền điện thoại trực tiếp và thanh toán bằng AirPay

Hết hạn: 03/02/2020

Điều kiện: Giảm 50.000. Áp dụng khi nạp tiền điện thoại trực tiếp và thanh toán bằng AirPay

Nạp tiền & Thẻ cào (4)

100%

Voucher Shopee giảm 100% Khi nạp tiền điện thoại

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 10000 cho đơn hàng từ 59000. Deal Gần Bạn

100%

Voucher Shopee giảm 100% khi nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, hay mua E-Vouchers

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 30000 cho đơn hàng từ 99000. Deal Gần Bạn

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% khi nạp tiền điện thoại trực tiếp và thanh toán bằng AirPay

Hết hạn: 03/02/2020

Điều kiện: Giảm 50.000. Áp dụng khi nạp tiền điện thoại trực tiếp và thanh toán bằng AirPay

Sức khỏe & Làm đẹp (17)

12%

Mã giảm giá 12% áp dụng cho sản phẩm Sức Khỏe Sắc Đẹp chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 12% cho đơn hàng từ 200000. Khỏe và Đẹp

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm Yves Rocher

Hết hạn: 01/02/2020

Điều kiện: Giảm 20.000đ cho đơn hàng từ 189.000đ. Dùng cho các sản phẩm Yves Rocher

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho các sản phẩm Farmasi chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Mã áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop farmasi_officialstore

10%

Coupon Shopee giảm 10% cho các sản phẩm Sức Khỏe và Sắc Đẹp

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua một số sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp chính hãng trên ứng dụng Shopee

Hoàn 100K

Mã Hoàn Xu Shopee hoàn 100K xu khi mua các sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe Vita của Shop GENERALI

Hết hạn: 29/02/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 100000. Áp dụng khi mua các sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe Vita của Shop GENERALI

15%

Voucher Shopee giảm 15% Khi mua sản phẩm Xmenforboss, Xmen

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 50.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Mã áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop xmenforboss_officialstore; xmen_officialstore; sedurevn

105

Voucher Shopee giảm 10% khi mua sản phẩm Sức Khỏe Sắc Đẹp innisfree

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 50.000đ cho đơn hàng từ 250.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Sức Khỏe Sắc Đẹp tại shop innisfreevietnam_officialstore

12%

Coupon Shopee giảm 12% cho các sản phẩm Sức Khỏe và Sắc Đẹp Unilever chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 100.000đ cho đơn hàng từ 189.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ shop Unilever Chính Hãng trên Ứng dụng Shopee

25K

Mã giảm giá Shopee giảm 25K cho các sản phẩm của cửa hàng LAMUSELAND Official Store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 25.000đ cho đơn hàng từ 499.000đ. Áp dụng vào các sản phẩm của cửa hàng LAMUSELAND Official Store

30K

Voucher Shopee giảm 30K cho các sản phẩm của Shop Royal London Official Store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000đ cho đơn hàng từ 350.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm của Shop Royal London Official Store

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm Mỹ phẩm thương hiệu Rohto

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 229.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop Rohto, Melano CC, Sunplay, Hada Labo Chính Hãng

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% khi mua sản phẩm Sức Khỏe Sắc Đẹp tại shop Miss Rose Official Store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 89.000đ cho đơn hàng từ 89.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Sức Khỏe Sắc Đẹp tại shop Miss Rose Official Store

20K

Voucher Shopee giảm 20K khi mua sản phẩm Nivia chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 20.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua một số sản phẩm từ shop Nivea Chính Hãng

15%

Mã giảm giá Shopee giảm 15% khi mua hàng Sức Khỏe Sắc Đẹp tại Shop Nivea chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop Nivea Chính Hãng

15%

Mã giảm giá Shopee giảm 15% khi mua sản phẩm từ shop OLay Chính Hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng từ 249.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop OLay Chính Hãng

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% khi mua sản phẩm tại shop Durex Chính Hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 100.000đ cho đơn hàng từ 250.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua sản phẩm từ shop Durex Chính Hãng

20K

Mã giảm giá Shopee giảm 20K khi mua Gel bôi trơn từ shop Durex

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 20.000đ. Chỉ áp dụng cho đơn hàng mua 1 số sản phẩm Gel bôi trơn từ shop Durex Chính Hãng

Tạp hóa (18)

10K

Voucher Shopee giảm 10K cho các sản phẩm Vinamilk

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 10.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng cho các sản phẩm Vinamilk

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm Cocacola

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 15.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm tại shop cocacola_official_store trên ứng dụng Shopee

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm Wilmar

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 25.000đ cho đơn hàng từ 200.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm tại shop wilmar_official_store trên ứng dụng Shopee

70K

Coupon Shopee giảm 70K khi mua các sản phẩm sữa Friso - Dutchlady

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 70000 cho đơn hàng từ 1000000. Mẹ-Bé

35K

Coupon giảm 35K áp dụng khi mua các sản phẩm thuộc ngành hàng Mẹ-Bé thuộc shop Nestle

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 35000 cho đơn hàng từ 300000. Gerber

15%

Coupon Shopee giảm 15% cho các sản phẩm Bách Hóa Online

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 25.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Dùng cho các sản phẩm Bách Hóa Online

10%

Voucher giảm giá 10% cho ngành Bách Hóa Online

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 30000 cho đơn hàng từ 150000. Bách Hóa Online

30K

Mã giảm giá Shopee giảm 30K khi mua sản phẩm sữa ở Shop dutchlady_official_store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 180.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm sữa ở Shop dutchlady_official_store

12%

MÃ giảm giá Shopee giảm 12% khi mua sản phẩm gạo tại shop Gạo Hoa Sen

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 12% giá trị đơn hàng cho đơn hàng từ 1.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm gạo tại shop Gạo Hoa Sen

15K

Mã giảm giá Shopee giảm 15K khi mua 1 số sản phẩm Tiger tại shop Heineken_official_store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 15.000đ cho đơn hàng từ 300.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm Tiger tại shop Heineken_official_store

30K

Mã giảm giá Shopee giảm 30K cho các sản phẩm Perfetti chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Sử dụng khi các sản phẩm Perfetti chính hãng

25K

Voucher Shopee giảm 25K cho một số sản phẩm thuộc Kinh Đô chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 25000 cho đơn hàng từ 150000. Bách Hóa Online

40K

Voucher Shopee giảm 40K khi mua một số sản phẩm Kinh Đô chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 40000 cho đơn hàng từ 250000. Bách Hóa Online

10%

Voucher Shopee giảm 10% khi mua sản phẩm tại shop cocacola_official_store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 15.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm tại shop cocacola_official_store

15%

Mã giảm giá Shopee giảm 15% khi mua sản phẩm kẹo Perfetti chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 20.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm Perfetti chính hãng như: Chupa chups, Alpenliebe,...

15K

Mã giảm giá Shopee giảm 15K khi mua sản phẩm Neptune tại shop Wilmar_official_store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 15.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Neptune tại shop wilmar_official_store

10K

Voucher Shopee giảm 10K khi mua sản phẩm tại shop nestlevnn

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 10.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm tại shop nestlevnn

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% Khi sản phẩm thuộc ngành hàng Bách Hóa Online

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 30000 cho đơn hàng từ 99000. Bách Hóa Online

Ngân hàng (7)

Free Ship

Shopee Free Ship cho Đơn Hàng từ 0đ khi thanh toán qua Airpay

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 30.000 đ cho đơn hàng từ 0 đ. Áp dụng vào Đơn Hàng từ 0đ khi thanh toán qua Airpay

200K

Khuyến mãi Shopee giảm 200K cho Đơn Hàng từ 1,5 triệu khi thanh toán qua thẻ HSBC vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần

Hết hạn: 31/03/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 200.000đ cho đơn hàng từ 1.500.000đ. Dùng cho Đơn Hàng từ 1,5 triệu khi thanh toán qua thẻ HSBC vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần

15%

Khuyến mãi Shopee giảm ngay 15% đơn hàng khi thanh toán bằng tài khoản ngân hàng Standard Chartered

Hết hạn: 30/07/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 300.000đ cho đơn hàng từ 700.000đ. Khuyến mãi áp dụng vào thứ năm hàng tuần, sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered có đầu thẻ 516101 và 526181

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho các sản phẩm Điện Tử thanh toán bằng thẻ tín dụng Standard Chartered

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 500.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ. Áp dụng khi thanh toán các sản phẩm thuộc ngành hàng điện tử bằng thẻ tín dụng Standard Chartered

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% khi nạp tiền điện thoại trực tiếp và thanh toán bằng AirPay

Hết hạn: 03/02/2020

Điều kiện: Giảm 50.000. Áp dụng khi nạp tiền điện thoại trực tiếp và thanh toán bằng AirPay

15%

Shopee giảm 15% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng CITI Bank

Hết hạn: 27/05/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 200.000 đ cho đơn hàng từ 1.000.000 đ. Bấm NHẬN ƯU ĐÃI để xem chi tiết thể lệ

Deal Hot

Khuyến mãi Shopee Mở thẻ HSBC nhận ngay e-voucher & hoàn tiền đến 3 triệu

Hết hạn: 31/03/2020

Điều kiện: Áp dụng khi Mở thẻ HSBC trong chương trình khuyến mãi

Ẩm thực (3)

12%

Coupon Shopee giảm 12% cho các sản phẩm Skinfood

Hết hạn: 24/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000đ. Mã áp dụng cho sản phẩm thuộc gian hàng skinfood_officialstore

50K

Mã giảm giá Shopee giảm 50K cho các sản phẩm Skinfood

Hết hạn: 24/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 50.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Mã áp dụng cho sản phẩm thuộc gian hàng skinfood_officialstore

25K

Mã giảm giá 25K khi đặt đồ ăn NOW qua SHOPEE

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 25.000đ cho đơn hàng từ 0 . Áp dụng khi đặt đồ ăn NOW qua Shopee (1 tuần/1 lần)

Gia dụng & Nội thất (1)

40K

Mã giảm giá Shopee giảm 40K khi mua sản phẩm Lock&Lock chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 40.000đ cho đơn hàng từ 300.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Nhà Cửa Đời Sống tại shop Locknlockvn

Đồ chơi (3)

15%

Voucher Shopee giảm 15% khi mua các sản phẩm Đồ Chơi

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 25.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Áp dụng khi mua các sản phẩm đồ chơi

15%

Mã giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm Đồ Chơi

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 25.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Mã chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng đồ chơi trên ứng dụng Shopee

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% xu khi mua sản phẩm đồ chơi

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 150.000đ. Áp dụng khi mua 1 số sản phẩm đồ chơi tham gia chương trình

Du lịch & Giải trí (8)

Hoàn xu 50%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 50% cho các sản phẩm Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 100.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee

20K

Mã giảm giá Shopee giảm 20K khi đặt hàng Now trên Shopee

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 20.000đ. Áp dụng khi đặt hàng Now qua Shopee 1 lần 1 ngày

Hoàn xu 15%

Coupon Shopee hoàn 15% xu cho các sản phẩm Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000xu cho đơn hàng từ 0đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua 1 số sản phẩm Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000 xu cho đơn hàng từ 99.000. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch

10%

MÃ giảm giá Shopee Giảm 10% Khi mua các sản phẩm thuộc ngành Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 100000 cho đơn hàng từ 150000. Thể Thao-Du Lịch

10%

Voucher Shopee giảm 10% cho các sản phẩm Voucher, Dịch Vụ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 30.000đ cho đơn hàng từ 50.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

15%

Mã giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm Voucher, Dịch Vụ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 50.000đ cho đơn hàng từ 99.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình.

Hoàn 50% Xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 50% xu cho các sản phẩm thể thao du lịch[Từ 0h 1.1]

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 100.000 xu cho đơn hàng từ 150.000. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch

Thể thao dã ngoại (7)

Hoàn xu 50%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 50% cho các sản phẩm Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 100.000xu cho đơn hàng từ 150.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee

120K

Mã giảm giá Shopee giảm 120K khi mua sản phẩm đồ thể thao của thương hiệu PEAK Việt Nam

Hết hạn: 29/02/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 120.000đ cho đơn hàng từ 1.990.000đ. Áp dụng tất cả sản phẩm của thương hiệu PEAK Việt Nam

50K

Voucher Shopee giảm 50K khi mua sản phẩm đồ thể thao thương hiệu PEAK Việt Nam

Hết hạn: 29/02/2020

Điều kiện: Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 990.000đ. Áp dụng vào tất cả sản phẩm thương hiệu PEAK Việt Nam

Hoàn xu 15%

Coupon Shopee hoàn 15% xu cho các sản phẩm Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000xu cho đơn hàng từ 0đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch trên ứng dụng Shopee

Hoàn 100% xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 100% xu khi mua 1 số sản phẩm Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 20.000 xu cho đơn hàng từ 99.000. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch

10%

MÃ giảm giá Shopee Giảm 10% Khi mua các sản phẩm thuộc ngành Thể Thao Du Lịch

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 100000 cho đơn hàng từ 150000. Thể Thao-Du Lịch

Hoàn 50% Xu

Mã hoàn xu Shopee hoàn 50% xu cho các sản phẩm thể thao du lịch[Từ 0h 1.1]

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 100.000 xu cho đơn hàng từ 150.000. Mã áp dụng cho một số sản phẩm thuộc Thể thao du lịch

Điện tử & Công nghệ (29)

6%

Coupon giảm 6% áp dụng khi mua một số sản phẩm thuộc ngành hàng Điện Tử Công Nghệ

Hết hạn: 28/02/2020

Điều kiện: Giảm 800000 cho đơn hàng từ 3000000. Điện Tử Công Nghệ

300K

Coupon Shopee giảm 300K cho các sản phẩm Tivi Philips chính hãng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 300.000đ cho đơn hàng từ 3.000.000đ. Dùng khi sử dụng các sản phẩm Tivi Philips chính hãng

300K

Mã giảm giá Shopee giảm 300K cho các sản phẩm Tivi Philips chính hãng

Hết hạn: 01/02/2020

Điều kiện: Giảm ngay 300.000đ cho đơn hàng từ 5.000.000đ. Sử dụng cho các sản phẩm Tivi Philips chính hãng

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho các phẩm Phụ Kiện Công Nghệ của nhà bán quốc tế

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30.000đ cho đơn hàng từ 50.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

300K

Mã giảm giá Shopee giảm 300K khi mua sản phẩm Điện Tử PhiLip tại shop Philips_Official_Store

Hết hạn: 01/02/2020

Điều kiện: Giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 5.000.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Điện Tử PhiLip tại shop Philips_Official_Store

100%

Mã giảm giá Shopee giảm 20K cho đơn từ 0Đ khi mua SIM Vietnammobile trên App

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 20.000đ. Áp dụng khi mua SIM Vietnammobile trên App

15%

Voucher Shopee giảm 15% khi mua sản phẩm Di Động Phụ Kiện trên App

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 50.000đ cho đơn hàng từ 200.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Di Động Phụ Kiện trên App

200K

Mã giảm giá Shopee giảm 200K khi mua sản phẩm LG tại Shop LG Official Store

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm LG tại Shop LG Official Store

1.5 triệu

Mã giảm giá Shopee giảm 1.5 triệu đồng khi mua hàng điện tử Sam Sung

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 1.500.000đ cho đơn hàng từ 10.000.000đ. Áp dụng sản phẩm điện tử Sam Sung tham gia chương trình

1.3 Triệu

Voucher Shopee giảm 1.3 triệu đồng khi mua hàng điện tử Sam Sung

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 1.300.000đ cho đơn hàng từ 9.500.000đ. Áp dụng với sản phẩm điện tử Sam Sung tham gia chương trình

1.7 triệu đồng

Voucher Shopee giảm 1.700K khi mua sản phẩm Điện Tử của Sam Sung

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 1.700.000đ cho đơn hàng từ 9.500.000đ. Sử dụng cho sản phẩm điện tử Sam Sung tham gia chương trình

2 triệu đồng

Mã giảm giá Shopee giảm 2 triệu khi mua hàng Sam Sung

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 2.000.000đ cho đơn hàng từ 12.000.000đ. Dùng khi sử dụng các mặt hàng của Sam Sung tham gia chương trình

8%

Mã giảm giá Shopee giảm 8% khi mua hàng Điện Tử trên App

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 150.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm Điện tử tham gia chương trình.

15%

Mã giảm giá Shopee giảm 15% khi mua hàng Điện Tử

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 600.000đ. Sử dụng cho một số sản phẩm điện tử tham gia chương trình

20%

Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho các sản phẩm Điện Tử thanh toán bằng thẻ tín dụng Standard Chartered

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 500.000đ cho đơn hàng từ 2.000.000đ. Áp dụng khi thanh toán các sản phẩm thuộc ngành hàng điện tử bằng thẻ tín dụng Standard Chartered

Hoàn xu 7%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 7% xu cho các sản phẩm Camera

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 200.000xu cho đơn hàng từ 500.000đ. Mã áp dụng cho một số sản phẩm tham gia chương trình .Không áp dụng sản phẩm đặc biệt

7%

Voucher Shopee giảm 7% cho các sản phẩm Camera

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 300.000đ cho đơn hàng từ 1.500.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình.

7%

Coupon Shopee giảm 7% cho các sản phẩm Camera

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

5%

Coupon Shopee giảm 5% cho các sản phẩm Laptop, Phụ Kiện

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 700000 cho đơn hàng từ 3000000. Laptop-Phụ Kiện

5%

Nhập Mã Giảm 5% cho Đơn Hàng Di Động - Phụ Kiện

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm giá lên đến 500000 cho đơn hàng từ 6000000. Di Động và Phụ Kiện

7%

Voucher Shopee giảm 7% cho các sản phẩm Laptop, Phụ Kiện

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 150.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

6%

Mã giảm giá Shopee giảm 6% cho các sản phẩm Thiết Bị Điện Tử

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 200.000đ cho đơn hàng từ 1.000.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

10%

Voucher Shopee giảm 10% khi mua hàng tại shop ZNT Official Shop

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 30000 cho đơn hàng từ 99000. ZNT Official Shop

10%

Mã giảm giá Shopee giảm 10% khi mua hàng tại shop Goojodoq Official Store.vn

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 30000 cho đơn hàng từ 99000. Goojodoq Official Store.vn

Hoàn xu 7%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 7% cho các sản phẩm Công Nghệ

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 300.000xu cho đơn hàng từ 1.000.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

5%

Coupon Shopee giảm 5% cho các sản phẩm Điện Tử

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 100.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

7%

Voucher Shopee giảm 7% cho các sản phẩm Điện Tử

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 500.000đ cho đơn hàng từ 1.000.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

8%

Mã giảm giá Shopee giảm 8% cho các sản phẩm Điện Tử

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 1.000.000đ cho đơn hàng từ 5.000.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

8%

Coupon Shopee giảm 8% cho các sản phẩm Điện Tử

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 2.000.000đ cho đơn hàng từ 10.000.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

Xe máy (1)

Hoàn xu 15%

Mã hoàn xu Shopee hoàn 15% xu cho các sản phẩm Ngành Ô tô - Xe máy - Xe đạp

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm ngay 25.000xu cho đơn hàng từ 0đ. p dụng cho một số sản phẩm thuộc Ngành Ô tô - Xe máy - Xe đạp trên ứng dụng Shopee

Điện tử gia dụng (5)

300K

Mã giảm giá Shopee giảm 300K khi mua sản phẩm Điện Tử PhiLip tại shop Philips_Official_Store

Hết hạn: 01/02/2020

Điều kiện: Giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 5.000.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Điện Tử PhiLip tại shop Philips_Official_Store

500K

Mã giảm giá Shopee giảm 500K khi mua sản phẩm Điện Máy Sam Sung

Hết hạn: 01/02/2020

Điều kiện: Giảm ngay 500.000đ cho đơn hàng từ 4.000.000đ. Áp dụng khi mua sản phẩm Điện Máy Sam Sung

7%

Mã giảm giá Shopee giảm 7% cho các sản phẩm Điện Gia Dụng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm 700.000đ cho đơn hàng từ 3.000.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

8%

Coupon Shopee giảm 8% cho các sản phẩm Điện Gia Dụng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm đến 1.500.000đ cho đơn hàng từ 3.000.000đ. Dùng cho các sản phẩm Điện Gia Dụng tham gia chương trình khi mua qua App

7%

Voucher Shopee giảm 7% cho các sản phẩm Điện Gia Dụng

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Giảm tối đa 300.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ. Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình

Tổng hợp (1)

Sim 0Đ

Mua Sim Vietnammobile giá 0Đ + Miễn phí vận chuyển

Hết hạn: 31/01/2020

Điều kiện: Sim Vietnammoblie