làm sao hoàn tiền shopee

Những lý do được gửi yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền. Trong thời hạn quy định của Shopee, Người mua có thể gửi yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền cho những lý do sau.

Bán hàng Shopee, đối với đơn hàng đổi trả bị hỏng, sự cố. Shopee sẽ xử lý tuỳ vào người bán là shop thường hay thuộc Shopee Mall

Khi yêu cầu trả hàng hoàn tiền, bạn sẽ cần cung cấp cho Shopee những bằng chứng rằng sản phẩm không giống với mô tả, lỗi, hỏng, để Shopee có thể xem xét yêu cầu nhanh nhất.

Người bán cần bổ sung đầy đủ bằng chứng trong vòng 24h kể từ khi được thông báo. Quá thời gian trên, nếu không nhận được bằng chứng từ Người bán, Shopee sẽ chỉ xem xét dựa trên các bằng chứng đã nhận được trước đó.

Từ 22/07/2020, các đơn hàng được giao thành công đến người mua, hoặc đơn có phát sinh yêu cầu trả hàng / hoàn tiền được chấp nhận hoàn tiền ngay đều sẽ có phí.

Hướng dẫn trả hàng hoàn tiền Shopee Mall. Lưu ý: Vui lòng nhập đầy đủ thông tin cần điền, để Shopee có thể hỗ trợ xử lý nhanh chóng yêu cầu của bạn

Tổng hợp các thông tin về trả hàng / hoàn tiền cho người mua. Quy trình Trả hàng / Hoàn tiền. Điều kiện Trả hàng / Hoàn tiền. Yếu tố đánh giá hàng hoàn trả

Các bước phản hồi đề xuất hoàn tiền ngay Shopee Mall. Bước 1: Vào chi tiết trả hàng hoàn tiền. Bước 2: Kiểm tra kỹ số tiền được đề xuất. Bước 3: Từ chối nếu không đồng ý với số tiền.

Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền. Đây là quy trình bắt buộc khi người mua yêu cầu hoàn tiền trả hàng. Bạn phải cung cấp bằng chứng lỗi của khách hàng.

Sau khi yêu cầu trả hàng được chấp nhận, Người mua sẽ có 6 ngày để gửi trả hàng cho Người bán và cập nhật thông tin vận chuyển lên ứng dụng Shopee. Người bán cần hướng dẫn và theo dõi đơn hàng tra của khách