Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền

Trên Ứng dụng Shopee

Cách 1: Từ Mục thông báo

  • Bước 1: Vào mục Thông báo > Cập nhật Người bán > mục Trả hàng / Hoàn tiền
  • Bước 2: Bấm vào thông báo yêu cầu bổ sung bằng chứng
  • Bước 3: Đọc thông tin > Thêm hình / video  > bấm Gửi đi
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền

Cách 2: Từ mục Shop của Tôi

  • Bước 1: Vào mục Tôi > chọn Shop của Tôi > Vào mục Trả hàng / Hoàn tiền > mục Cần phản hồi
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền
  • Bước 2: Chọn đơn hàng cần bổ sung bằng chứng >  ‘Chi tiết trả hàng / hoàn tiền’ > Chọn ‘Đăng tải bằng chứng’ > Thêm hình / video như trong hướng dẫn > bấm Gửi đi
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền

Trên Kênh Người bán

  • Bước 1: Vào Kênh Người bán > Trả hàng / Hoàn tiền > Cần phản hồi > Cần cung cấp bằng chứng > bấm ‘Chi tiết trả hàng / hoàn tiền’
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền
  • Bước 2: Bấm Đăng Tải Bằng Chứng > Thêm hình ảnh / video như yêu cầu > Hoàn thành
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền
Bán hàng Shopee: bổ sung bằng chứng yêu cầu trả hàng hoàn tiền

Sau khi cung cấp bằng chứng, bạn vui lòng đợi thông báo mới nhất từ Shopee.

Xem Thêm: Người mua cần cung cấp bằng chứng gì? 

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/nguoi-ban-bo-sung-bang-chung-tra-hang-hoan-tien

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *