[Người bán Shopee] Hướng dẫn theo dõi đơn hàng trả về J&T

Hướng dẫn người bán theo dõi vị trí đơn hàng trả, đơn không thành công từ J&T. Chỉ với 2 thao tác thông qua ứng dụng Shopee, bạn đã xem được lịch sử vị trí.