Hướng dẫn kiểm tra trạng thái đơn hàng trên Shopee

Cách kiểm tra trạng thái đơn hàng Shopee

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng trên Ứng dụng Shopee tại mục Tôi > Đơn mua. Các trạng thái của đơn hàng gồm:

  • Chờ xác nhận: đơn hàng đang trong giai đoạn xác nhận tính hợp lệ bởi hệ thống
  • Chờ lấy hàng: đơn hàng đã được chuyển thông tin tới Người bán để giao cho đơn vị vận chuyển
  • Đang giao: đơn hàng đang được giao tới Người mua
  • Đánh giá: đơn hàng đang chờ được đánh giá sản phẩm
  • Đã giao: đơn hàng đã được giao thành công tới Người mua
  • Đã hủy: đơn hàng đã được hủy thành công
  • Trả hàng: đơn hàng đã được trả hàng thành công
Hướng dẫn kiểm tra trạng thái đơn hàng trên Shopee
Hướng dẫn kiểm tra trạng thái đơn hàng trên Shopee

Lưu ý

VN_OS0025 [Thông tin đơn hàng] Làm cách nào để tôi theo dõi tình trạng đơn hàng của mình?

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Làm-thế-nào-để-theo-dõi-các-khoản-mà-tôi-đã-thanh-toán-1542942384520

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *