Thay đổi thông tin số điện thoại/địa chỉ sau khi đã đặt hàng Shopee

Điều kiện thay đổi thông tin nhận hàng

Bạn chỉ có thể thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng nếu đáp ứng đủ những yêu cầu sau:

  • Người bán chưa thực hiện việc giao đơn hàng của bạn cho các đơn vị vận chuyển
  • Bạn chưa hoàn tất thanh toán, hoặc thanh toán của bạn chưa được xác thực
  • Bạn chưa từng thực hiện yêu cầu thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng cho đơn hàng này. Với mỗi đơn hàng, bạn chỉ có thể thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng một lần duy nhất.
  • Địa chỉ nhận hàng mới phải nằm trong khu vực hoạt động được hỗ trợ của phương thức vận chuyển đã lựa chọn
  • Việc thay đổi địa chỉ nhận hàng mới không làm thay đổi mức phí vận chuyển dự kiến của đơn hàng

Nếu đáp ứng đủ cả những yêu cầu trên, bạn có thể thực hiện yêu cầu thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng.

Hướng dẫn thay đổi thông tin nhận hàng

Để yêu cầu thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng, vui lòng làm theo những bước sau:

Bước 1: Chọn đơn hàng

Vào Tôi > Chờ xác nhận > Lựa chọn đơn hàng cần thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng

Thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng Shopee
Thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng Shopee

Bước 2: Chọn nút đổi tại mục Địa chỉ nhận hàng

Lựa chọn Đổi thuộc mục Địa chỉ nhận hàng > Thực hiện thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng mới

Thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng Shopee
Thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng Shopee

Chú ý

Để thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng đến một địa chỉ mới chưa nằm trong hệ thống Shopee, bạn có thể lựa chọn Thêm địa chỉ mới khi đang trong mục Địa chỉ nhận hàng

Thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng Shopee
Thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng Shopee

Nếu vẫn muốn thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng sau khi đơn hàng của bạn được Người bán giao cho đơn vị vận chuyển, bạn có thể:

 

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/huong-dan-doi-so-dien-thoai-dia-chi-don-hang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *