tôi muốn đổi địa chỉ

Để thiết lập đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant cho Shop, bạn cần: Bật định vị địa chỉ của Shop. Kích hoạt đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant cho Shop

Bước 1: vào mục Tôi > Shop của tôi > Cài đặt vận chuyển Shop. Bước 2: chọn Địa chỉ lấy hàng > Thêm địa chỉ mới. Bước 3: Điền thông tin + bật các chế độ cần thiết > Chọn

Để thay đổi số điện thoại, địa chỉ. Đơn hàng cần thỏa các điều kiện sau. Đơn hàng đang trong mục “chờ xác nhận” (Trước khi Người bán xác nhận đơn hàng trên hệ thống).