Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop

Yêu cầu thiết lập đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant

Để thiết lập đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant cho Shop, bạn cần:

  • Bật định vị địa chỉ của Shop
  • Kích hoạt đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant cho Shop

Cách thiết lập trên ứng dụng Shopee

Bước 1: Vào Cài đặt > Sửa địa chỉ

Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop
Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop

Vào Shop của tôi > Thiết lập tài khoản > Địa chỉ > Sửa địa chỉ ( hoặc Thêm địa chỉ mới) > Nhập Tên đường, Tòa nhà, Số nhà > Chọn theo đề xuất hoặc Nhấn Hoàn thành theo địa chỉ nhập > Nhấn trên bản đồ để kiểm tra hoặc định vị địa chỉ theo đúng vị trí của Shop

Bước 2: Kích hoạt Shopee Express Instant

Vào Cài đặt vận chuyển Shop > kích hoạt Shopee Express Instant

Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop
Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop

Thao tác trên Kênh Người bán

Truy cập Kênh người bán tại https://banhang.shopee.vn/

Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop
Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop
Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop
Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop
Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop
Hướng Dẫn Thiết Lập Đơn Vị Vận Chuyển Shopee Express Instant Cho Shop

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Tôi-cần-làm-gì-để-thiết-lập-đơn-vị-vận-chuyển-NowShip-cho-Shop-của-tôi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *