tài khoản Shopee bị khóa

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Shopee App

Tài khoản Shopee của tôi bị khóa vì sao? Làm sao để mở khóa/khôi phục tài khoản?

Tại sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa? Shopee sẽ giới hạn tài khoản của bạn nếu hệ thống phát hiện tài khoản đã vi phạm một trong những những Điều khoản sau: Tạo đơn hàng ảo hoặc đánh giá ảo Lạm dụng các chương trình trợ giá hoặc khuyến mãi của Shopee Có …

Tài khoản Shopee của tôi bị khóa vì sao? Làm sao để mở khóa/khôi phục tài khoản? Đọc thêm »