tài khoản Shopee bị khóa

Hướng dẫn mở khoá tài khoản Shopee

Nếu tài khoản Shopee của bạn bị giới hạn và bạn không muốn tạo tài khoản mới thì hãy liên hệ với tổng đài Shopee để được hỗ trợ ngay. Nếu trong vòng 30 ngày mà bạn không khiếu nại gì lên Shopee thì tài khoản Shopee sẽ bị khóa vĩnh viễn

Shopee ghi nhận đăng nhập bất thường. Để bảo vệ tài khoản của bạn, khi tài khoản của bạn có đăng nhập BẤT THƯỜNG từ một thiết bị hoặc vị trí mới, Shopee sẽ tạm thời khóa tài khoản và gửi thông báo đến cho bạn. Xem chi tiết Tại Đây  

Vì sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa?

Vì sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa? Có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là đến từ việc bạn vi phạm quy định. Bạn có thể khiếu nại lấy lại tài khoản.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Shopee App

Tại sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa? Shopee sẽ giới hạn tài khoản của bạn nếu hệ thống phát hiện tài khoản đã vi phạm một trong những những Điều khoản sau: Tạo đơn hàng ảo hoặc đánh giá ảo Lạm dụng các chương trình trợ giá hoặc khuyến mãi của Shopee Có