soope

Có 4 cách để Người dùng có thể đăng nhập Shopee nếu mất / quên mật khẩu. Lưu ý chỉ áp dụng được với tài khoản Có đăng nhập trong vòng 180 ngày.

Shopee Affiliate – Chương trình tiếp thị liên kết giúp Người bán của Shopee Việt Nam dễ dàng gia tăng doanh thu bằng cách chia sẻ link tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của Shopee trên mạng xã hội. 

Người bán có thể gửi email báo cáo với Shopee nếu phát hiện hình ảnh sản phẩm (hình thuộc quyền sở hữu của bạn) bị shop khác sử dụng mà chưa được sự cho phép. 

Các sản phẩm vi phạm Quy định đăng bán của Shopee sẽ được hiển thị trong phần Chi tiết của điểm phạt, gồm có: tên sản phẩm, ngày bị xóa và lý do vi phạm

Hệ Thống Sao Quả Tạ sử dụng điểm phạt để đánh giá hiệu quả hoạt động của Shop. Việc tính điểm này sẽ giúp Shop theo dõi kết quả vận hành và kịp thời phát hiện những vấn đề chưa tốt để cải thiện.