Bán hàng Shopee: Xem và kiểm tra đơn hàng bị sao quả tạ

s__1.png Chi tiết sản phẩm vi phạm Quy định đăng bán và bị tính điểm phạt

Các sản phẩm vi phạm Quy định đăng bán của Shopee sẽ được hiển thị trong phần Chi tiết của điểm phạt, gồm có: tên sản phẩm, ngày bị xóa và lý do vi phạm. Bạn có thể tải xuống báo cáo chi tiết về các sản phẩm vi phạm bằng cách nhấn vào “Xuất báo cáo”.

Ngoài ra, bạn nên tham khảo “Quy Định Đăng Bán” của Shopee trong phần Mô tả để tránh lặp lại vi phạm trong tương lai.

Chi tiết sản phẩm vi phạm Quy định đăng bán và bị tính điểm phạt
Chi tiết sản phẩm vi phạm Quy định đăng bán và bị tính điểm phạt

s__2.pngChi tiết đơn hàng vi phạm Tỉ lệ đơn không thành công và bị tính điểm phạt

Những đơn hàng, đã bị hủy bởi người bán hoặc trả hàng bởi người mua do lỗi của người bán và bị tính điểm phạt, sẽ được hiển thị cùng với mã đơn hàng, ngày đơn hàng bị hủy hoặc trả về, lý do và thông tin khác. Bạn có thể tải xuống báo cáo chi tiết về các đơn hàng vi phạm bằng cách nhấn vào “Xuất báo cáo”.

Ngoài ra, bạn nên tham khảo hướng dẫn “Làm thế nào để giảm tỉ lệ đơn hàng không thành công” trong mô tả để cải thiện hiệu quả vận hành của Shop bạn.

Chi tiết đơn hàng vi phạm Tỉ lệ đơn không thành công và bị tính điểm phạt
Chi tiết đơn hàng vi phạm Tỉ lệ đơn không thành công và bị tính điểm phạt

s__3.pngChi tiết đơn hàng vi phạm Tỉ lệ giao hàng trễ và bị tính điểm phạt

Những đơn hàng bị giao trễ và bị tính điểm phạt, sẽ được hiển thị cùng với mã đơn hàng, thời hạn giao đơn hàng và ngày đơn hàng đã giao thực tế, số ngày bị giao trễ  và thông tin khác. Bạn có thể tải xuống báo cáo chi tiết về các đơn hàng vi phạm bằng cách nhấn vào “Xuất báo cáo”.

Ngoài ra, bạn nên tham khảo hướng dẫn “Làm thế nào để giảm tỉ lệ giao hàng trễ” trong mô tả để cải thiện hiệu quả vận hành của Shop bạn.

Chi tiết đơn hàng vi phạm Tỉ lệ giao hàng trễ và bị tính điểm phạt
Chi tiết đơn hàng vi phạm Tỉ lệ giao hàng trễ và bị tính điểm phạt

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Làm-thế-nào-để-xem-chi-tiết-những-đơn-hàng-và-sản-phẩm-bị-tính-điểm-Sao-Quả-Tạ-1542942682544

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *