sao quả tạ

Các sản phẩm vi phạm Quy định đăng bán của Shopee sẽ được hiển thị trong phần Chi tiết của điểm phạt, gồm có: tên sản phẩm, ngày bị xóa và lý do vi phạm

Hệ Thống Sao Quả Tạ sử dụng điểm phạt để đánh giá hiệu quả hoạt động của Shop. Việc tính điểm này sẽ giúp Shop theo dõi kết quả vận hành và kịp thời phát hiện những vấn đề chưa tốt để cải thiện.