địa chỉ nhận hàng

Cách thay đổi số điện thoại ShopeeFood. Bước 1: Truy cập mục Tôi từ ứng dụng ShopeeFood > chọn Cài đặt > Thông tin & liên hệ > Nhấn vào số điện thoại hiện tại của bạn

Để thiết lập đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant cho Shop, bạn cần: Bật định vị địa chỉ của Shop. Kích hoạt đơn vị vận chuyển Shopee Express Instant cho Shop

Trên Ứng dụng Shopee. Bước 1: Vào mục cài đặt vận chuyển. Bước 2: chọn Địa chỉ lấy hàng > Thêm địa chỉ mới. Bước 3: Điền thông tin + bật các chế độ cần thiết > Chọn

Bước 1: vào mục Tôi > Shop của tôi > Cài đặt vận chuyển Shop. Bước 2: chọn Địa chỉ lấy hàng > Thêm địa chỉ mới. Bước 3: Điền thông tin + bật các chế độ cần thiết > Chọn

Các bước thiết lập đơn vị vận chuyển GrabExpress. Bước 1: Bật định vị địa chỉ của Shop tại Kênh người bán. Bước 2: Kích hoạt GrabExpress.

Để thay đổi số điện thoại, địa chỉ. Đơn hàng cần thỏa các điều kiện sau. Đơn hàng đang trong mục “chờ xác nhận” (Trước khi Người bán xác nhận đơn hàng trên hệ thống). 

Hướng dẫn thiết lập vị trí vị trí cho đơn hàng khi muốn sử dụng GrabExpress trên Shopee. Bạn bắt buộc phải định vị địa chỉ để nhận hàng nếu muốn hoả tốc.

Hướng dẫn bạn thay đổi địa chỉ mua hàng trên Shopee. Giúp cập nhật lại địa chỉ mua hàng chỉ với 3 bước thao tác trên ứng dụng shopee.