Các câu hỏi liên quan đến ShopeeFood

ShopeeFood

ShopeeFood là một hình thức đặt món được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng Shopee.

  1. Tôi có cần phải liên kết tài khoản ShopeeFood của tôi với tài khoản Shopee không?
  2. Làm thế nào để đặt món với ShopeeFood?
  3. Tôi muốn thay đổi món trên ShopeeFood sau khi đã đặt hàng thành công thì phải làm thế nào?
  4. Tôi có thể hủy đơn trên ShopeeFood không?
  5. Làm thế nào để nhận được Shopee Xu từ đơn ShopeeFood?
  6. Tôi muốn khiếu nại đơn ShopeeFood, tôi phải làm thế nào?

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Các-câu-hỏi-liên-quan-đến-NowFood

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *