tiện ích shopee

Hướng dẫn 5 bước thanh toán hoá đơn internet. Bước 1: Vào trang chủ Shopee > mục Nạp Thẻ, Dịch Vụ & Phim. Bước 2: Chọn Hóa đơn Internet. Bước 3: Chọn Công ty cung cấp dịch vụ Internet. Bước 4: Nhập Mã khách hàng > bấm Kiểm tra hóa đơn. Bước 5: Chọn Thanh Toán > Phương thức thanh toán > bấm Thanh toán

Hướng dẫn thanh toán hoá đơn nước trên Shopee. Bước 1: Vào trang chủ Shopee > mục Nạp Thẻ, Dịch Vụ & Phim. Bước 2: Chọn Hóa Đơn Nước. Bước 3: Chọn Khu vực – Công ty cung cấp. Bước 4: Nhập Mã khách hàng > bấm Kiểm Tra Hóa Đơn

Hướng dẫn thanh toán tiền điện qua ứng dụng Shopee trong 3 bước. Hướng dẫn 3 bước than toán tiền điện trên Shopee, thanh toán hoá đơn Shopee đơn giản chi tiết.

Hướng dẫn 5 bước mua gói 3g/4g trên Shopee. Bước 1: Vào Shopee -> Chọn Nạp thẻ -> Gói Data. Bước 2: Chọn nhà mạng và gói data cần mua > Tiếp tục

Hướng dẫn nạp tiền điện thoại trên Shopee. Bước 1: Truy cập Nạp điện thoại. Bước 2: Chọn nhà mạng và mệnh giá tiền cần nạp. Bước 3: Chọn phương thức thanh toán.

Những câu hỏi thường gặp về nạp thẻ và dịch vụ Shopee. Hướng dẫn Nạp tiền điện thoại trực tiếp hoặc Mua thẻ điện thoại trên Shopee. Hướng dẫn thanh toán tiền điện trên Shopee.

Hướng dẫn mua mã thẻ Data 3G/4G từ Shopee. Hướng dẫn bạn cách nạp thẻ, liên lạc tổng đài Shopee khi có sự cố xảy ra.

danh sách công ty chấp nhận thanh toán hoá đơn nước thông qua Tiện ích trong Ứng dụng Shopee. Bạn có thể biết mình có thể thanh toán hoá đơn qua Shopee không.

Hướng dẫn lấy mã khách hàng để thanh toán tiền điện trên Shopee. Bạn có thể gọi tổng đài theo hướng dẫn trong bài viết hoặc xem trong hoá đơn đóng tiền.

Hướng dẫn thanh toán hoá đơn nước trên Ứng dụng Shopee, cách thanh toán hoá đơn nước trên ứng dụng Shopee. Các đối tác chấp nhận thanh toán hoá đơn nước.