tài khoản của tôi bị giới hạn Shopee

Vì sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa?

Vì sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa? Có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là đến từ việc bạn vi phạm quy định. Bạn có thể khiếu nại lấy lại tài khoản.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Shopee App

Tại sao tài khoản Shopee của tôi bị khóa? Shopee sẽ giới hạn tài khoản của bạn nếu hệ thống phát hiện tài khoản đã vi phạm một trong những những Điều khoản sau: Tạo đơn hàng ảo hoặc đánh giá ảo Lạm dụng các chương trình trợ giá hoặc khuyến mãi của Shopee Có