shopee tài khoản

Hướng dẫn đăng xuất tài khoản Shopee. Hướng dẫn thoát tài khoản Shopee đơn giản nhất. Vào mục Tôi > chọn biểu tượng Thiết lập tài khoản > Đăng xuất

Các câu hỏi về đăng ký và thông tin tài khoản Shopee. Các câu hỏi về đăng nhập tài khoản. Tại sao tài khoản bị khóa / bị giới hạn. Làm thế nào để xóa / hủy tài khoản .

Hướng dẫn liên kết tài khoản Shopee, đăng nhập tài khoản shopee, đăng ký tài khoản, liên với với ví ShopeePay, liên kết với tài khoản facebook, web

Theo quy định của Shopee, một số điện thoại chỉ có thể liên kết hoặc tạo duy nhất một tài khoản Shopee. Nếu bạn không thể đặt hàng / xác minh / thay đổi được số điện thoại. Hãy xem hướng dẫn sau.

Hướng dẫn đăng nhập Shopee khi quên tài khoản, số tài khoản hoặc mật khẩu tài khoản shopee. Cách đăng nhập Shopee qua Facebook, Gmail