Khi khách hàng huỷ đơn hàng, Shopee sẽ xác nhận, và kiểm tra đơn hàng của khách. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu kiểm tra và có lỗi, Shopee sẽ đồng ý huỷ đơn hàng.