Cách khiếu nại trước khi nhận được món đã đặt tại ShopeeFood. Vào ShopeeFood > Đơn hàng > Đang đến > chọn đơn đặt món cần khiếu nại. Chọn Gọi điện thoại hoặc Chat để khiếu nại đến tổng đài của ShopeeFood