Bán hàng Shopee: Giới hạn kích thước và khối lượng hàng hóa của các đơn vị vận chuyển

Giới hạn về kích thước áp dụng cho tất cả các chiều (dài, rộng, cao) của bưu kiện. Nếu một trong các chiều (dài, rộng, cao) vượt quá giới hạn cho phép, đơn vị vận chuyển sẽ từ chối hỗ trợ vận chuyển.