Bán hàng Shopee: Giới hạn kích thước và khối lượng hàng hóa của các đơn vị vận chuyển

Quy cách kích thước và khối lượng đơn vị vận chuyển

Các đơn vị vận chuyển sẽ chỉ nhận các bưu kiện có kích thước hoặc khối lượng thuộc các giới hạn sau:

Đơn vị vận chuyển Giới hạn kích thước
(cm)
Giới hạn cân nặng
(kg)
Giao hàng tiết kiệm 80 20
Giao hàng nhanh 200 100
Viettel Post Không giới hạn 100
Vietnam Post Nhanh Không giới hạn Không giới hạn
Vietnam Post Tiết Kiệm Không giới hạn Không giới hạn
J&T Express 140 70
Ninja Van 150 100
Shopee Express 60 15
Grab Express 60 30
Shopee Express Instant 60 30
BEST Express 180 x 80 x80 120

Lưu ý

  • Giới hạn về kích thước áp dụng cho tất cả các chiều (dài, rộng, cao) của bưu kiện. Nếu một trong các chiều (dài, rộng, cao) vượt quá giới hạn cho phép, đơn vị vận chuyển sẽ từ chối hỗ trợ vận chuyển.
  • Giới hạn khối lượng áp dụng cho cả khối lượng thực tế và khối lượng quy đổi của sản phẩm. Mỗi đơn vị vận chuyển sẽ có cách tính cân nặng quy đổi khác nhau.

Ví dụ về quy cách kích thước và cân nặng

Ví dụ 1: Bưu kiện có kích thước 50cm X 50 cm X 51 cm sẽ không được Giao Hàng Tiết Kiệm hỗ trợ vận chuyển

Ví dụ 2: Bưu kiện có khối lượng sau đóng gói là 10kg nhưng có kích thước đóng gói là Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao (cm) là 50 x 50 x 50 (cm)

Khối lượng quy đổi từng đơn vị vận chuyển

Sau khi nhập Kích thước đóng gói, hệ thống sẽ tự tính khối lượng quy đổi theo đơn vị vận chuyển như sau:

Đơn vị vận chuyển Khối lượng quy đổi được đơn vị vận chuyển tính như sau:
Giao hàng Tiết Kiệm
Viettel Post
Vietnam Post Nhanh
J&T Express
Ninja Van
BEST Express
Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao / 6000= (50 x 50 x 50) / 6000 = 21 kg > 10 kg
Giao hàng nhanh Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao / 5000= (50 x 50 x 50) / 5000 = 25 kg > 10 kg
Vietnam Post Tiết Kiệm Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao / 4000= (50 x 50 x 50) / 4000 = 31 kg > 10 kg

Dù bưu kiện này có khối lượng thực tế (khối lượng tính trên bàn cân) nhỏ hơn 10kg, nhưng khối lượng quy đổi theo kích thước lớn hơn 10kg nên sẽ không được Giao Hàng Tiết Kiệm hỗ trợ vận chuyển

Riêng với Viettel Post

Đối với Viettel Post, dù không giới hạn kích thước nhưng tất cả các sản phẩm có kích thước 1 chiều vượt quá 150cm (1.5m) sẽ không thể vận chuyển nhanh bằng máy bay. Do vậy, thời gian vận chuyển sẽ bị chậm hơn dự tính khoảng 2 ngày.

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Giới-hạn-kích-thước-hàng-hóa-của-các-đơn-vị-vận-chuyển-là-bao-nhiêu-1542942316717

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *