livestream shopee

Hướng dẫn Livestream Shopee. Số lượng sản phẩm có thể bỏ vào giỏ livestream. Tôi có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ livestream trên máy tính không?…

Khi người bán hàng livestream trên Shopee Live nhưng vi phạm các quy định của Shopee, Shopee sẽ khoá tính năng livestream của nhà bán hàng. Những lí do như sau.

Hướng dẫn mua hàng trong lúc xem livestream tại Shopee. Cách đơn giản nhất để mua hàng khi xem livestream và từng bước mua hàng đơn giản nhất.

Hướng dẫn đăng ký Livestream Shopee Live đầy đủ

Giới thiệu về Shopee Live Shopee Live là tính năng mới dành cho Người bán trên ứng dụng Shopee. Livestream hiển thị trực tiếp tại trang shop trong app Shopee và link đến trang sản phẩm, khách hàng có thể mua hàng trong lúc xem livestream. Đây là cách thu hút khách hàng mới tốt