Đã bao giờ đơn hàng của bạn đến chậm hơn so với thời gian dự kiến giao hàng chưa? Nếu rồi thì hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lý sao đơn hàng giao chậm cũng như cách xử lý như thế nào nhé.