[Shopee bán hàng] Cách đóng gói hàng hoá và quy cách đóng gói hàng

Bán hàng Shopee, hướng dẫn Shopee cách đóng gói hàng hoá cho người bán. Quy định và quy cách đóng gói cần người bán hàng làm theo.