Thay đổi thông tin số điện thoại/địa chỉ sau khi đã đặt hàng Shopee

Điều kiện thay đổi thông tin nhận hàng Shopee là bạn chỉ có thể thay đổi thông tin số điện thoại / địa chỉ nhận hàng sau khi đã đặt hàng nếu đáp ứng đủ những yêu cầu sau: