đăng sản phẩm

Bán hàng Shopee: Những lý do sản phẩm bị xoá hoặc bị khoá do spam tin, hoặc đăng tin rác

Hiện nay Cục An Toàn Thực Phẩm đang kiểm soát chặt các sản phẩm Thực Phẩm Chức Năng, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe, và Thực Phẩm Cho Bé dưới 36 tháng về vấn đề tuân thủ đúng luật quảng cáo và thông tin an toàn thực phẩm

Bán hàng Shopee: vì sao sản phẩm của bạn bị xoá? Giải thích nguyên nhân khoá sản phẩm, lí do khoá sản phẩm của bạn

Sản phẩm sẽ bị xóa nếu đã từng bị tạm khóa trước đó nhưng Người Bán không có sự chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa không đúng quy định.

Những lý do sản phẩm bị khoá vì thiếu thông tin. Sản phẩm đã từng bị tạm khóa trước đó nhưng Người Bán vẫn không chứng minh được nguồn gốc sản phẩm

Vì sao Shopee khoá sản phẩm của shop, shop bán hàng bị khoá sản phẩm. Liên hệ Shopee để mở khoá sản phẩm