chat trên shopee

Hướng dẫn khắc phục tình trạng không nhắn tin được với shop trên Shopee. Giúp bạn xác thực tài khoản cá nhân để có thể nhắn tin với shop.

Hướng dẫn chat với người bán hàng Shopee trên ứng dụng Shopee. Lợi ích khi nhắn tin cho shop bán hàng để giải đáp thắc mắc về sản phẩm, tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn Shopee người bán thiết lập tin nhắn chờ, thiết lập tin nhắn tự động, những mẫu tin nhắn phù hợp gợi ý cho shop bán hàng kích thích khách.