change password

Bạn chỉ có thể thực hiện thao tác thay đổi mật khẩu đặt lệnh trên Ứng dụng ShopeePay và thực hiện theo các bước như sau: Đăng nhập Ví ShopeePay > Tôi > Bảo mật tài khoản > Thiết lập Mật khẩu > Thay đổi Mật Khẩu Đặt Lệnh > Điền Mật Khẩu Đặt Lệnh hiện tại để xác nhận

Hướng dẫn tạo mới mã PIN cho số dư tài khoản Shopee. Cách tạo mã PIN cho ví Shopee, tạo mã PIN cho tài khoản số dư trên Shopee.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu với 3 bước đơn giản, giúp bạn đổi mật khẩu nhanh chóng. Bước 1: Vào Shopee > Hồ Sơ > Mật Khẩu. Bước 2: Nhập mật khẩu cũ. Bước 3: Nhập mật khẩu mới.