Làm thế nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Shopee?

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Shopee

Bước 1: Vào Hồ sơ của tôi

Vào Shopee Tại Đây

Vào mục Tôi > Thiết lập tài khoản > Chọn Hồ sơ của tôi > Thay đổi mật khẩu

Vào mục Tôi > Thiết lập tài khoản > Chọn Hồ sơ của tôi > Thay đổi mật khẩu
Vào mục Tôi > Thiết lập tài khoản > Chọn Hồ sơ của tôi > Thay đổi mật khẩu

Bước 2: Xác nhận mật khẩu hiện tại

Nhập mật khẩu hiện tại > Tiếp tục

Bước 3: Đặt mật khẩu mới

Nhập mật khẩu mới > chọn Xác nhận để hoàn tất thay đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu mới > chọn Xác nhận để hoàn tất thay đổi mật khẩu Shopee
Nhập mật khẩu mới > chọn Xác nhận để hoàn tất thay đổi mật khẩu Shopee

Lưu ý: mật khẩu phải dài từ 8-16 kí tự, bao gồm ít nhất 1 chữ viết hoa và 1 chữ viết thường.

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Làm-thế-nào-để-đổi-được-mật-khẩu-1542942316331

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *