Bán hàng Shopee: Livestream và những câu hỏi liên quan

Hướng dẫn Livestream Shopee. Số lượng sản phẩm có thể bỏ vào giỏ livestream. Tôi có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ livestream trên máy tính không?…