Kiểm Tra Quà Tặng Nhận Được Từ Giải Thưởng Shopee Game App

Hướng dẫn truy cập Game Shopee

Lưu ý: 

  • Hiện tại tính năng Giải thưởng Shopee chỉ mở cho ứng dụng Shopee tại hệ điều hành Android.
  • Các mã Voucher bạn nhận được khi chơi Shopee Game chỉ áp dụng trên giá trị sản phẩm, không bao gồm phí vận chuyển.

Cách 1: Vào mục Thông báo > Giải Thưởng Shopee > Kiểm tra Thông báo quà tặng/thưởng

Cách 2: Vào mục Tôi > Shopee Xu để kiểm tra (nếu quà tặng là Shopee Xu)Cách 3: Vào mục Tôi > Ví Voucher để kiểm tra Voucher. (nếu quà tặng là Voucher)

Các loại quà tặng khác: Vui lòng xem thêm trong điều kiện và điều khoản từng game.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.