Tìm hiểu Kho Voucher trên Shopee

Kho Voucher Shopee

Kho Voucher trên Ứng dụng Shopee là nơi lưu các Voucher/Mã giảm giá bạn được nhận/đã mua trên Shopee hoặc các bên đối tác với Shopee. Bạn cũng có thể tìm kiếm và lấy thêm các Mã giảm giá tại Kho Voucher

Để truy cập Kho Voucher, trên Ứng dụng Shopee chọn mục Tôi > Kho Voucher (thuộc mục Tiện ích của tôi)

Kho Voucher Shopee
Kho Voucher Shopee

Hướng dẫn kiểm tra Voucher

Tại trang Kho Voucher, bạn có thể tiến hành lọc những Voucher mình đang sở hữu theo hai tiêu chí:

Tra cứu theo loại Voucher Shopee

  • Tất cả – hiển thị tất cả các mã giảm giá mà bạn đang sở hữu
  • Shopee – mã giảm giá chung của Shopee
  • Shop – mã giảm giá riêng của Shop
  • Nạp thẻ & Dịch vụ – mã giảm giá cho đơn hàng nạp thẻ và dịch vụ
  • ShopeeFood – mã giảm giá cho đơn hàng ShopeeFood
  • Scan & Pay – mã giảm giá mua từ Scan & Pay Voucher
  • Từ đối tác – mã giảm giá được phát hành bởi các đối tác của Shopee

Tra cứu theo thời hạn hiệu lực

  • Mới nhất – hiển thị các mã giảm giá theo thứ tự thời gian được thêm vào Kho Voucher của bạn, từ mới nhất đến cũ nhất
  • Phổ biến – hiển thị các mã giảm giá theo thứ tự mức độ sử dụng trên toàn hệ thống Shopee, từ nhiều nhất đến ít nhất
  • Sắp hết hạn – hiển thị các mã giảm giá theo thứ tự thời gian hết hiệu lực, từ gần nhất đến xa nhất

B23.png

Hướng dẫn thêm mã Voucher

Nếu sở hữu Voucher dạng ký tự/mã (code) chưa được lưu hoặc có sẵn trong Kho Voucher, bạn có thể nhập tay Voucher này bằng cách chọn Nhập mã Voucher > nhập ký tự mã bạn có > Áp dụng

Gif11.gif

Hướng dẫn kiểm tra lịch sử Kho Voucher

Bạn thể kiểm tra các mã giảm giá Đã sử dụng hoặc Hết hiệu lực trong Kho Voucher bằng cách sử dụng tính năng tra cứu Lịch sử
Gif12.gif

Lưu ý: Số lượng các mã giảm giá có thể lưu vào Kho Voucher hoàn toàn không bị giới hạn.

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/kho-voucher-tren-shopee-la-gi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *