Hướng dẫn cung cấp bằng chứng cho yêu cầu trả hàng/hoàn tiền khiếu nại

Hướng dẫn Người mua bổ sung bằng chứng cho yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền trên ứng dụng Shopee

Bổ sung bằng chứng thông qua thông báo

Bước 1: Tại mục Thông báo > bấm vào thông báo yêu cầu bổ sung bằng chứng

Bước 2: Thêm hình / video như trong hướng dẫn > bấm Gửi đi

Bổ sung bằng chứng thông qua mục trả hàng hoàn tiền

Bước 1: Vào mục Tôi > Trả hàng / Hoàn tiền > Chọn đơn hàng cần bổ sung bằng chứng

Bước 2: Chọn ‘Đăng tải bằng chứng’ > Tiếp tục chọn “Đăng tải bằng chứng” > Thêm hình / video như trong hướng dẫn > bấm Gửi đi


Sau khi cung cấp bằng chứng, bạn vui lòng đợi thông báo mới nhất từ Shopee.

Xem thêm:
Người mua cần cung cấp bằng chứng gì khi yêu cầu trả hàng / hoàn tiền

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/nguoi-mua-cung-cap-bang-chung-tra-hang-hoan-tien

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *