Vận chuyển

Bạn có thể theo dõi hành trình đơn hàng được giao bởi GrabExpress trên ứng dụng GrabExpress nếu số điện thoại đăng ký tài khoản Grab của bạn trùng khớp với số điện thoại đăng ký tài khoản Shopee. Để theo dõi đơn hàng trên ứng dụng GrabExpress: vào mục Hộp thư > chọn Theo dõi đơn hàng GrabExpress > bấm Xem chi tiết.

Hướng dẫn bạn thay đổi địa chỉ mua hàng trên Shopee. Giúp cập nhật lại địa chỉ mua hàng chỉ với 3 bước thao tác trên ứng dụng shopee.