Mỗi đánh giá thành công nhận được bao nhiêu Shopee Xu?

Khi nào tôi được nhận Shopee xu khi đánh giá?

 • Thời gian để đánh giá sản phẩm là 15 ngày tính từ ngày đơn hàng chuyển sang trạng thái “Hoàn thành”.
 • Bạn cần đánh giá sản phẩm nhận được trước thời hạn quy định để nhận được Shopee Xu.
 • Người mua sẽ có 30 ngày để sửa đánh giá tính từ lúc Người mua đánh giá sản phẩm.

Bạn sẽ nhận được Shopee Xu cho mỗi đánh giá sản phẩm hợp lệ khi thỏa các điều kiện sau

 • 100 xu khi : Viết nhận xét về sản phẩm với ít nhất 1 hình ảnh hoặc 1 video
 • 200 xu khi: Nhận xét với cả hình ảnh và video

Ví dụ:

 • Đơn hàng có 3 sản phẩm:
  • Người mua đánh giá 3 sản phẩm trong cùng 1 lần đánh giá với 50 ký tự + 1 hình ảnh + 1 video, số Shopee xu Người mua có thể nhận được là 3 x 200=600.
  • Người mua đánh giá 1 sản phẩm trong cùng 1 lần đánh giá với 50 ký tự + 1 hình ảnh + 1 video, số Shopee xu Người mua có thể nhận được là 1 x 200=200.

Tại sao Xu của tôi bị mất, bị trừ?

Xem chi tiết Tại Đây

Lưu ý:

 • 50 ký tự quy định sẽ không bao gồm các câu gợi ý có sẵn.
 • Video đánh giá có độ dài từ 3s – 60s và không thể chỉnh sửa sau khi đăng tải.
 • Nếu trong 1 đơn hàng có nhiều hơn 1 sản phẩm, Người mua sẽ nhận được Xu trên từng sản phẩm nếu đánh giá thỏa điều kiện.
 • Các đánh giá đã được chỉnh sửa không được tính là hợp lệ.

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Toi-Nhan-Duoc-Bao-Nhieu-Shopee-Xu-Cho-Moi-Danh-Gia-San-Pham-Thanh-Cong

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *