Tôi cần lưu giữ chứng từ gì sau khi đơn vị vận chuyển đến lấy hàng tại shop

Yêu cầu cung cấp hoá đơn vận chuyển

Người bán cần yêu cầu nhân viên lấy hàng cung cấp hóa đơn vận chuyển có ghi các thông tin sau để làm bằng chứng về việc đã lấy hàng nhằm tránh xảy ra tranh chấp về sau:

  • Ngày lấy hàng
  • Danh sách Mã vận đơn đã lấy
  • Chữ ký nhân viên lấy hàng .

Lưu ý

  • Giao Hàng Nhanh, Vettel Post, Vietnam Post, BEST Express vẫn dùng vận đơn giấy
  • GHTK đã chuyển qua sử dụng tin nhắn điện tử (bill điện tử) xác nhận đã lấy/nhận hàng
  • Đối với Người bán gửi hàng ở bưu cục, bill điện tử có dạng: (GHTK) Buu cuc: Kho Cau Giay – Ha Noi da nhan: 1 DH tu Cong ty TNHH SHOPEEvn
  • Đối với Người bán có shipper đến lấy hàng, bill điện tử có nội dung tương tự như : (GHTK) thong bao xac nhan lay 2 DH: 276299050, 223690528 cua SHOPEE.VN vao 21-10 09:29. Xem bill dien tu tai https://goo.gl/vnw7De
  • Ninja Van có hình thức gửi SMS vào số điện thoại của Người gửi xác nhận các mã đơn hàng đã lấy ngay tại thời điểm lấy hàng thành công.

Mẫu biên nhận của các nhà vận chuyển

Biên nhận của Viettel Post

Biên nhận của Giao hàng nhanh

image.png

Biên nhận của Vietnam Post

Biên nhận của Grab

image.png

Biên nhận của Ninja Van

Biên nhận của BEST Express

Nguồn bài viết: https://help.shopee.vn/s/article/Sau-khi-giao-hàng-cho-người-vận-chuyển-tôi-có-cần-lưu-giữ-chứng-từ-gì-không-1542942527302

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *