Xuất hóa đơn điện tử / hóa đơn vat cho đơn hàng Shopeee

Với những đơn hàng mua thành công tại Shopee, Người mua có yêu cầu xuất hóa đơn điện tử (VAT) theo 1 trong 2 hình thức: Cá nhân hoặc công ty.