Hướng dẫn xoá thẻ/tài khoản thanh toán khỏi Shopee

Cách xoá thẻ/tài khoản thanh toán: Bước 1: Vào mục Tôi > chọn biểu tượng Thiết lập tài khoản > Tài khoản/ Thẻ ngân hàng. Bước 2: Chọn tài khoản ngân hàng / Thẻ tín dụng/ ghi nợ. cần xóa Bước 3: Chọn Xóa