Các bước xác minh số điện thoại Shopee(2 bước). Bước 1: Vào Mục Tôi > Thiết lập tài khoản > Hồ sơ của tôi > Điện thoại. Bước 2: Chọn Thêm và nhập số điện thoại của bạn