Hướng dẫn thay đổi số điện thoại đăng ký ví ShopeePay. Bạn chỉ có thể thay đổi số điện thoại đăng ký ShopeePay trực tiếp trên ứng dụng ShopeePay.