Hướng dẫn thay đổi số điện thoại đăng ký ví ShopeePay

Hướng dẫn thay đổi số điện thoại đăng ký ví ShopeePay. Bạn chỉ có thể thay đổi số điện thoại đăng ký ShopeePay trực tiếp trên ứng dụng ShopeePay.