Bán hàng Shopee: Tỷ lệ đơn hàng không thành công và tỷ lệ giao hàng trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất time kiếm của shop trên sàn Shopee.