Hiện tại Shopee chưa hỗ trợ đổi hàng. Trong trường hợp sản phẩm nhận được có vấn đề, bạn có thể yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền ngay trên ứng dụng Shopee theo chi tiết bên dưới: