trả hàng hoá shopee

Sau khi yêu cầu trả hàng được chấp nhận, Người mua sẽ có 6 ngày để gửi trả hàng cho Người bán và cập nhật thông tin vận chuyển lên ứng dụng Shopee. Người bán cần hướng dẫn và theo dõi đơn hàng tra của khách

Để biết cụ thể nguyên nhân cho yêu cầu hoàn tiền của bạn, vui lòng liên hệ Shopee (Tại Đây) để được hỗ trợ thông tin chi tiết vì sao bạn không thể được hoàn tiền.

Tại sao yêu cầu trả hàng/hoàn tiền cho sản phẩm thuộc shopee mall không được chấp nhận? Bảng tra cứu lí do từ chối trả hàng.