[Shopee Người Bán] Hướng dẫn bật/ tắt tính năng trả giá

Hướng dẫn bật tắt tính năng trả giá tại shop của bạn trên website và ứng dụng Shopee