top sp shopee

Chương trình của tôi cho phép Shop tự tạo chương trình giảm giá cho những sản phẩm bán chạy trong khoảng thời gian nhất định.

Đây là những câu hỏi mà đa số nhà bán hàng đều liên hệ Shopee để nhờ giải đáp thắc mắc, hi vọng có thể giúp bạn giải đáp được một số thắc mắc.