tôi muốn tố cáo

Hướng dẫn khiếu nại sản phẩm được gắn logo rẻ vô địch trên shopee, sản phẩm tham gia chương trình không đúng với quảng cáo.

Người bán có thể gửi email báo cáo với Shopee nếu phát hiện hình ảnh sản phẩm (hình thuộc quyền sở hữu của bạn) bị shop khác sử dụng mà chưa được sự cho phép.