tố cáo

Các câu hỏi thường gặp về trả hàng hoàn tiền. Quy trình Trả Hàng Hoàn Tiền Shopee. Mất bao lâu nhận lại tiền hoàn Shopee. Tôi đã trả hàng nhưng tại sao Shop lại khiếu nại.

Hướng dẫn khiếu nại sản phẩm được gắn logo rẻ vô địch trên shopee, sản phẩm tham gia chương trình không đúng với quảng cáo.

Người bán có thể gửi email báo cáo với Shopee nếu phát hiện hình ảnh sản phẩm (hình thuộc quyền sở hữu của bạn) bị shop khác sử dụng mà chưa được sự cho phép. 

Tố cáo Shopeee, nếu có sai phạm nào liên quan đến sản phẩm / Shop, bạn hoàn toàn có thể tố cáo với Shopee ngay trên ứng dụng Shopee theo hướng dẫn bên dưới.